رأی شماره 1194 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه هفتمین نشست از دوره هفتم هیات امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ 1396/5/23 از تاریخ تصویب

تاریخ دادنامه: 1400/4/8   شماره دادنامه: 1194   شماره پرونده: 9902190

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هفتمین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ 1396/5/23

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال مصوبه هفتمین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ 1396/5/23 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" در هفتمین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان مورخ 1396/5/23، تحت عنوان شهریه دانشجویان خاص مؤسسات عضو هیأت امناء، هیأت امناء دانشگاه مصوب نموده است، شهریه فرزندان اعضای هیأت علمی و فرزندان اعضای غیرهیأت علمی (رسمی و پیمانی/شاغل و بازنشسته) که با پرداخت شهریه در دانشگاه پذیرفته شده‌اند، به میزان 80 درصد شهریه مصوب سایر دانشجویان باشد.

در حالی که:

اولاً: مفاد مصوبه مذکور، متضمن اعمال تخفیف به شرح فوق‌الذکر، از موجبات تبعیض ناروا مصرح در بند 9 از اصل 3 قانون اساسی و هم چنین خارج از عدالت اجتماعی مصرح در اصل‌های 19 و 40 قانون اساسی کشور و مغایر با مبانی اخیرالذکر است.

ثانیاً: هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه، به موجب دادنامه شماره 714 مورخ 1391/10/11 قسمتی از مصوبات مورخ 1386/12/21، 1385/4/11 و 1384/3/4 هیأت امناء دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر و بر اساس رأی‌های شماره 1126 و 1125 مورخ 1396/11/3 دستور هجدهم مصوبه مورخ 1390/3/18 هیأت امناء دانشگاه یزد و بند 24 صورتجلسه مورخ 1392/9/2 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مبنی بر اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها را ابطال نموده است.

ثالثاً: هرچند به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی کشور، دانشگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء، عمل می‌کنند، لکن مصوبات هیأت امناء نمی‌تواند با قانون اساسی کشور مغایر بوده و امتیازی (به غیرحق) برای فرزندان اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاه قائل شود.

بنا به مراتب مصوبه هفتمین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان مورخ 1396/5/23 مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند./ معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی"

    متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل می‌باشد:

 

مصوبات هفتمین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان مورخ 1396/5/23

 

دستور: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ 1396/4/28)

تعیین میزان شهریه دانشجویان خاص مؤسسات عضو هیأت امنا

مصوبه: به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (و) ماده 7 قانون تشکیل هیأت‌های امنا شهریه دانشجویان خاص مؤسسات عضو هیأت امنا به شرح مندرج در جدول ذیل برای اجرا از نیمسال اول سال تحصیلی 1397ـ 1396 به تصویب رسید.

 

ردیف

مشمولین

میزان شهریه مصوب هیأت امنا

1

فرزندان اعضای هیأت علمی و فرزندان اعضای غیرهیأت علمی

 (رسمی و پیمانی/ شاغل و بازنشسته)  که با پرداخت شهریه پذیرفته می‌شوند.

80 درصد شهریه مصوب

2

دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد

کلیه رشته‌های تحصیلی

(ورودی‌های مشترک با حداقل 8 واحد درس اصلی)

80 درصد شهریه مصوب در هر نیمسال تحصیلی احراز رتبه

دانشجویان رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد

(بین دانشجویان روزانه و نوبت دوم)

(حداقل 15 واحد درسی، حداقل معدل 16 و تعداد دانشجوی 15 نفر)

3

رتبه‌های اول تا سوم

مسابقات المپیادهای علمی، ورزشی و فرهنگی سراسری دانشجویان تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

(در حین تحصیل)

رتبه اول

80 درصد شهریه مصوب فقط در نیمسال اخذ رتبه

رتبه دوم

85 درصد شهریه مصوب فقط در نیمسال اخذ رتبه

رتبه سوم

90 درصد شهریه مصوب فقط در نیمسال اخذ رتبه

 

 

دکتر عبدالرضا باقری

مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

مهر مرکز

هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه

 

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید باهنر کرمان طی لایحه شماره 511/139321ـ 1399/11/14 توضیح داده است که:

"1ـ همچنانکه استحضار حاصل است برابر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 دانشگاه‌ها از حیث مسائل آموزشی و سایر موارد در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری مصوب هیأت امناء که به تائید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و ابلاغ شده اداره می‌شوند.

2ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان در منطقه جنوب شرق کشور و در بین استانهای محروم سیستان و بلوچستان و هرمزگان واقع گردیده و از نظر جذب اعضای هیأت علمی با موانع زیادی مواجه می‌باشد، به منظور جذب اعضای هیأت علمی، متخصص و مجرب. همواره سیاستهای تشویقی در دستور کار هیأت امناء دانشگاه شهید باهنر کرمان می‌باشد، در همـین راستا هیأت امناء در هفـتمین نشست از دوره هفـتم مورخ 1396/5/23 و در مقـام تعیین میزانشهریه دانشجویان خاص مؤسسات عضو هیأت امناء مقرر نموده است، از فرزندان اعضای هیأت علمی و فرزندان اعضای غیرهیأت علمی (رسمی و پیمانی/شاغل و بازنشسته) که با پرداخت شهریه پذیرفته می‌شوند، 80 درصد شهریه مصوب اخذ گردد. لازم به ذکر می‌داند، علاوه بر موارد مصرح سه گانه در مصوبه اخیرالذکر، هیأت امناء دانشگاه شهید باهنر کرمان جهت کمک به ادامه تحصیل سایر دانشجویان به صورت خاص مصوباتی دارد که شامل: دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز می‌گردد. لذا ملاحظه می‌فرمایید مفاد مصوبه مذکور به شرح فوق به هیچ وجه از موجبات تبعیض ناروا و هم چنین خارج از عدالت اجتماعی نمی‌باشد. بلکه مصوبه موصوف صرفاً در راستای پیش‌بینی تسهیلات تشویقی جهت ترغیب اعضای هیأت علمی و جلوگیری از مهاجرت نامبردگان به سایر دانشگاه‌های کشور وضع شده است.

با عنایت به دفاعیات تقدیمی و نظر به اینکه هیأت امناء در تعیین شهریه مطابق مقررات قانونی و در حدود اختیاراتی که قانونگذار وضع کرده بدون الزام به لحاظ سایر قوانین و مقررات صحیح اقدام نموده است. تقاضای ابرام مصوبه هیأت امناء را دارد."

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

براساس بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 و مفاد آرای شماره 945 مورخ 1396/9/28 و 308 مورخ 1398/3/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شهریه و اعطای تخفیف درخصـوص آن از مصادیق امور مالی محسوب می‌شود و هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند نسبت به تعیین آن اقدام نمایند. با این حال، اعمال تخفیف در پرداخت شهریه تحصیلی باید مبتنی بر مبانی موجه آموزشی و حقوقی باشد و بر همین اساس و با عنایت به اینکه براساس بند (9) اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین مصوبه هفتمین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ 1396/5/23 که متضمن اعمال تخفیف در شهریه برای فرزندان اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی دانشگاه مذکور است، مصداق تبعیض ناروا بوده و به دلیل مغایرت با بند 9 اصل سوم   قانون اساسی   جمهوری اسلامی ایران، مستند به بند   1   ماده   12   و مواد 13 و   88   قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   مصوب سال   1392   از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط