رأی شماره 1202 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 بند 2 شرایط اختصاصی فراخوان جذب اعضای هیأت علمی پیمانی سال 1397ـ 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ دادنامه : 1400/4/15      شماره دادنامه: 1202      شماره پرونده : 9801073

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : خانم زهرا شیخعلی پور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 2 بند 2 شرایط اختصاصی فراخوان جذب اعضای هیأت علمی پیمانی سال 1397ـ 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 بند 2 شرایط اختصاصی فراخوان جذب اعضای هیأت علمی پیمانی سال 1397ـ 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 " به استحضار می‌رساند: دانشگاه‌های علوم پزشکی (از جمله دانشگاه علوم پزشکی تبریز) با استناد به بند مورد شکایت بسیاری از متقاضیان را از ادامه فرایند جذب هیأت علمی کنار گذاشته‌اند. با توجه به موارد زیر این آگهی خلاف قانون استخدام هیأت علمی بوده و اینجانب به دلایل زیر به این تبصره معترض بوده و درخواست ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری رادارم: در آخرین آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در تبصره 2 ماده 72 آیین‌نامه در مورد بازنشستگی آمده است: «ایام سنوات خدمات دولتی غیرهیأت علمی پس از تبدیل وضعیت به هیأت علمی برای بازنشستگی قابل احتساب است.» قابل احتساب بودن ذکر شده است نه اینکه حتماً احتساب خـواهد شد بنابراین قانون خیلی تأکیدی ندارد. در صورتی کـه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی این قسمت را لازم‌الاجرا در نظر گرفته‌اند. در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیأت عالی جذب مصوب شهریور 1395 در فصل سوم ماده 10 تبصره 2 (صفحه 12) ذکر شده است که: «تبدیل وضعیت کارشناس رسمی واجد شرایط مؤسسه به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی منحصراً با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و با رعایت حداکثر 50 سال سن منوط بهاینکه قبل از احراز شرایط بازنشستگی، بتواند حداقل 10 سال در وضعیت علمی خدمت کند». بنابراین سنوات باقیمانده تا بازنشستگی ده سال است در صورتی که وزارت بهداشت این 10 سال به 15 سال افزایش داده است و این دوگانگی در آیین‌نامه است و وجهه قانونی ندارد. همین مورد در نامه شماره 15/87803 ـ 1395/4/29 مرکز جذب هیأت علمی نیز ذکر شده است.

 در تبصره مذکور، به سوابق باقیمانده مستخدمین اشاره شده است (به عنوان مستخدم) در صورتی که دانشگاه‌های علوم پزشکی آن را به سنوات هیأت علمی نسبت می‌دهند که به نظر اینجانب تفسیر درستی نیست. در مورد مستخدمین دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر کارمند می‌تواند تا 35 سال هم ادامه خدمت دهد. در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیأت عالی جذب ماده 96 بند 4 سنوات بازنشستگی اعضای هیأت علمی رتبه دانشیاری 30 سال نیست و فقط شرط سنی 67 سال آمده است. طبیعتاً افرادی مثل بنده به مرتبه دانشیاری خواهیم رسید و بنابراین فرصت خدمت وجود دارد. این موضوع در نامه شماره 15/87803 ـ 1397/4/29 به این موضوع هم اشاره شده است. در تبصره 1 ماده 96 همین آیین‌نامه مجدداً حتی در صورت نرسیدن به مرتبه دانشیاری سابقه بازنشستگی را با شرایطی تا 32 و 33 سال قابل تمدید دانسته است.

براساس قانون خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 تبصره ماده 105 «مدت خدمت کارمندانی که در ابتدا یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌‌مند می‌شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد» مـدت زمـان استفاده از مأموریت آمـوزشی قابل کسر از سنوات خدمت می‌باشد که در آخرین آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در وب سایت مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت و وب سایت بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی قابل دسترسی است، تبصره‌ای برای کسر مأموریت آموزشی از سنوات خدمت در نظر گرفته نشده است و دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز این مساله را مورد توجه قرار نداده است. تصویب چنین قوانینی نقض غرض و اتلاف منابع است و در مرحله بعد چنین قانونی قبلاً وجود نداشته است و تصویب چنین مواردی که قبلاً سابقه نداشته است و اعمال آن برای افرادی که در زمان تحصیل آنها چنین مواردی وجود داشته است به نوعی اجحاف در حق آنهاست. با توجه به موارد فوق درخواست رسیدگی به موضوع و ابطال تبصره مذکور (تبصره دوم آگهی استخدام عضو هیأت علمی پیمانی وزارت بهداشت) را دارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" 2ـ حداکثر سن برای داوطلبین استخدام که مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند 35 سال و برای دارندگان دانشنامه دکتری تخصصی ( ph.D ) و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی و یا دوره فلوشیپ 45 سال است.

...........

 تبصره2ـ مستخدمینی که دارای مدرک دکترای تخصصی ( ph.D ) کارشناسی ارشد، بورد تخصصی و فوق تخصصی هستند تنها در صورت باقیماندن حداقل 15 سال از سنوات خدمت می‌توانند در فراخوان جذب هیأت علمی شرکت نمایند. بدیهی است چنانچه قسمتی از خدمات ایشان در دوره استخدام کشوری به صورت هیأت علمی مورد تأیید هیأت ممیزه مرکزی قرار گیرد سنوات مذکور از سقف سنوات خدمت ایشان قابل کسر خواهد بود. "

در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به مـوجب لایحه شماره 107/195ـ 1399/2/7 توضـیح داده است که:

" در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است بر اساس ماده واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأتها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی امین جلسه مورخ 1387/6/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی» آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب از جمله، تصمیمات و آراء نهایی هیأتهای امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهایی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. با توجه به اینکه خواسته نامبرده نیز دارای شان علمی و آموزشی می‌باشد، برابر ماده واحده مذکور درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد.

همچنین برابر ماده 11 آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمت بهداشتی درمانی کشور، استخدام اعضای هیأت علمی در بدو ورود به خدمت صرفاً از طریق فراخوان از بین متقاضیان واجد مدرک دکترای تخصصی یا دانشنامه تخصصی یا بالاتر است. وفق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تدوین سیاستهای اجرایی و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به جذب هیأت علمی بر عهده هیأت مرکزی جذب وزارتین (علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می‌باشد. با توجه به اینکه اخذ مجوز جذب هیأت علمی از سازمان امور اداری استخدامی کشور بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت و با محدودیت‌های بسیار صورت می‌پذیرد لذا به کارگیری نیروی هیأت علمی که بتوان از دانش و خدمات ایشان (از لحاظ سنوات خدمتی) طی سالیان متمادی استفاده نمود مورد تأکید این وزارتخانه می‌باشد. ضمن اینکه شرح وظایف هفت گانه اعضای هیأت علمی بر اساس ماده 9 آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی نیز موجب تغییر اقلام حقوقی اعضای هیأت علمی و تفاوت فاحش حقوقی این افراد با مستخدمین غیرهیأت علمی دانشگاه‌ها می‌باشد لذا مراتب مذکور منجر به تصمیم هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت مرکزی جذب وزارت بهداشت دایر بردرج تبصره 2 بند 2 فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی گردیده است.

اشاره می‌نماید مستندات ضمیمه دادخواست مطروحه از جمله آخرین نسخه  آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی شهریور 1395 و نامه 15/87703 ـ 1398/4/29 پیوست‌های آن مبنی بر اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی که شاکی در بندهای 1 و 3 دادخواست به این مستندات اشاره نموده است (دایر ب رحداقل میزان سابقه باقیمانده تا 10 سال) مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و ارتباطی با ضوابط و مقررات مربوط به جذب و به کارگیری هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ندارد و لذا استناد به موارد فوق بلاوجه می‌باشد. ضمناً آیین‌نامه‌ای که نامبرده به عنوان آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوبه هیأت امنا ضمیمه دادخواست ارائه و به ماده 97 آن دایر بر مجوز تداوم خدمت تا 35 سال استناد نموده است نیز آیین‌نامه اداری استخدامی اعضاء غیرهیأت علمی دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوده که متفاوت و مجزا از آیین‌نامه اداری استخدامی اعضاء هیأت علمی می‌باشد. بر این اساس استناد نامبرده به ضوابط و مقررات فوق نیز فاقد وجاهت است. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/15 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و همچنین ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395: «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگا‌ههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.» ثانیاً: وفق تبصره 1 ماده 11 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال 1391: «کارمندان غیرهیأت علمی مجازند در صورت داشتن شرایط در فراخوان مربوطه شرکت نمایند.» ثالثاً: به موجب بند «ح» ماده 15 آیین‌نامه مذکور: «مستخدمین غیرهیأت علمی برای ورود به خدمت به صورت عضویت هیأت علمی تابع ضوابط و مقررات این آیین‌نامه می‌باشند.» بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در آیین‌نامه یادشده راجع به شرکت کارمندان غیرهیأت علمی در فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی شرطی مبنی بر باقی ماندن حداقل 15 سال از سنوات خدمت تا زمان بازنشستگی وجود ندارد و شرط مذکور توسط هیأت امناء تصویب نشده است، بنابراین وضع آن در قالب تبصره 2 بند 2 فراخوان جذب هیأت علمی پیمانی سال 1397ـ 1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط