تصویبنامه درخصوص ذخیره سازی و توزیع میوه شب عید در راستای تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال 1400 و نوروز 1401

تصویبنامه درخصوص ذخیره سازی و توزیع میوه شب عید در راستای تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال 1400 و نوروز 1401 ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص ذخیره سازی و توزیع میوه شب عید در راستای تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال 1400 و نوروز 1401 طی نامه شماره 020/20133 مورخ 1400/08/26 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف