بخشنامه موضوع احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن طی نامه شماره 200/1400/62 مورخ 1400/08/24 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف