طرح الزام دولت به صدور ضمانتنامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخشهای غیر دولتی

طرح الزام دولت به صدور ضمانتنامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخشهای غیر دولتی در جلسه علنی مورخ 1400/08/18 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف