رأی شماره 1308 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 402ـ 198 و تعرفه شماره 501 ـ 98 از تعرفه عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر خورزوق ناظر بر عوارض توسعه فضای سبز و عوارض حق‌الثبت

تاریخ دادنامه: 1400/5/5    شماره دادنامه: 1308   شماره پرونده: 9901987

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ تعرفه شماره 402ـ 98 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر خورزوق

 2ـ تعرفه شماره 501 ـ 98 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر خورزوق

گردش کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 300/194139 ـ 1399/7/16 ابطال تعرفه‌های شماره 217ـ 98، 402ـ 98، 405 ـ 98، 501 ـ 98 و بند 4 ذیل تعرفه شماره 210 ـ 98 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر خورزوق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" مصوبات شورای اسلامی شهر خورزوق در سال 1398 از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود: 5 عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری شهر خورزوق موضوع بند 5 مصوبه صورتجلسه شماره 83ـ 1397/10/24 شورای اسلامی شهر خورزوق مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می‌باشد. از آنجایی که:

اولاً: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 بااعمال آخرین تغییرات و اصلاحات خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد  مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است.

 ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی نباید مخالف قوانین کشور باشد.

 بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر خورزوق مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. "

متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ تعرفه شماره 402ـ 98 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر خورزوق:

" تعرفه 402ـ 98                  شهرداری خورزوق

موضوع تعرفه: عوارض آتش نشانی و فضای سبز

معادله محاسبه عوارض:

 

نوع عوارض

عوارض مصوب سال 1397

عوارض پیشنهادی سال 1398

توضیحات

آتش‌نشانی

5% عوارض پذیره یا زیربنا + نیم درصد عوارض مازاد تراکم

5% عوارض پذیره یا زیربنا + یک درصد عوارض مازاد تراکم

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی‌نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خورزوق می‌باشند:

1ـ عوارض آتش نشانی و فضای سبز هنگام صدور پروانه و با اصلاح متراژ اضافه شده و یا مابه التفاوت متراژ افزایش یافته ساختمان توسط شهرداری محاسبه و از مالک وصول می‌گردد.

2ـ این دو عوارض از بناهایی که توسط کمیسیون ماده صد رأی ابقاء صادر شود نیز وصول می‌گردد.

توسعه فضای سبز

5% عوارض پذیره یا زیربنا + نیم درصد عوارض مازاد تراکم

5% عوارض پذیره یا زیربنا + نیم درصد عوارض مازاد تراکم

 

 

 

  ب ـ تعرفه شماره 501 ـ 98 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر خورزوق:

  " تعرفه 501ـ 98             شهرداری خورزوق     

  موضوع تعرفه: عوارض حق‌الثبت معادله محاسبه عوارض

 

نوع عوارض

عوارض مصوب

سال 1397

عوارض پیشنهادی

سال 1398

توضیحات

حق‌الثبت اسناد رسمی

8 درصد حق‌الثبت

8 درصد حق‌الثبت

1ـ این تعرفه توسط شهرداری از متقاضیان دریافت نخواهد شد.

2ـ دریافت این عوار ضمانع از دریافت سایر عوارض قانونی شهرداری نخواهد بود.

 

 

  علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر خورزوق تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از آن شورا واصل نشده است.

  پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت تخصصی شوراهای سالامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت بند 4 تعرفه شماره 210 ـ 98 و تعرفه‌های شماره 217ـ 98 و 405 ـ 98 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر خورزوق را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به تعرفه‌های شماره 402ـ 98 و 501ـ 98 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر خورزوق در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/5/5 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف ـ هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تعرفه شماره 402ـ 98 از تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری شهر خورزوق که تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز به تصویب  شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و‌ مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 243ـ 1395/4/1 این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 501 ـ 98 از تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری شهر خورزوق تحت عنوان عوارض حق‌الثبت که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد دادنامه شماره 243ـ 1395/4/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط