تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به بند 1 تصویبنامه موضوع تضمين بازپرداخت اصل و سود ناشی از انتشار اوراق مشاركت توسط دولت

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق عبارتی به بند 1 تصویبنامه موضوع تضمين بازپرداخت اصل و سود ناشی از انتشار اوراق مشاركت توسط دولت ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/26 هیات وزیران درخصوص "الحاق عبارتی به بند 1 تصویبنامه موضوع تضمين بازپرداخت اصل و سود ناشی از انتشار اوراق مشاركت توسط دولت" طی نامه شماره 96842 مورخ 1400/08/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت جهادکشاورزی سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 26/8/1400 به پیشنهاد شماره 100/20/13872/1400 مورخ 12/2/1400 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

در بند (1) تصویب‌نامه شماره 107893/ت46684هـ مورخ 25/5/1390 و بند (2) تصویب‌نامه شماره 179377/ت48253هـ مورخ 13/9/1391 و بند (1) تصویب‌نامه شماره 164958/ت57283هـ مورخ 27/12/1398، عبارت "(سود تا سررسید و سود پس از سررسید)" بعد از عبارت "اصل و سود" الحاق می‌شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف