تصویبنامه درخصوص انتقال اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص انتقال اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/26 هیات وزیران درخصوص "انتقال اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق" طی نامه شماره 96884 مورخ 1400/08/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف