تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور پیشگیری، بازسازی تاسیسات زیربنایی و روبنایی و پرداخت خسارت به آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه استان خوزستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور پیشگیری، بازسازی تاسیسات زیربنایی و روبنایی و پرداخت خسارت به آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه استان خوزستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/26 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور پیشگیری، بازسازی تاسیسات زیربنایی و روبنایی و پرداخت خسارت به آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه استان خوزستان" طی نامه شماره 96905 مورخ 1400/08/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت كشور

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 26/8/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

1- مبلغ یک­هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر1) ریال به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌ سرمایه‌ای به ترتیب مبلغ سیصد میلیارد (000ر000ر000ر300) ریال به صورت هزینه‌ای و مبلغ هفتصد میلیارد (000ر000ر000ر700) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-، به منظور پیشگیری، بازسازی تأسیسات زیربنایی و روبنایی و پرداخت خسارت به آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه استان خوزستان در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مذکور قرار می­گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان موظف است گزارش عملکرد این تصویب­نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان­های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

محمد مخبـر

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف