تصویبنامه درخصوص تخصیص اعتبار به منظور تسهیل در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تخصیص اعتبار به منظور تسهیل در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/26 هیات وزیران درخصوص "تخصیص اعتبار به منظور تسهیل در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران" طی نامه شماره 96889 مورخ 1400/08/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف