تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار کردستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار کردستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/26 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار کردستان" طی نامه شماره 96890 مورخ 1400/08/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 26/8/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آقای اسماعیل زارعی کوشا به عنوان استاندار کردستان تعیین می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف