تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/26 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی" طی نامه شماره 96895 مورخ 1400/08/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت جهادکشاورزی وزارت امورخارجه

هيئت وزيران در جلسه 26/8/1400 به پیشنهاد شماره 10390/020 مورخ 11/5/1400 وزارت جهادکشاورزی و در اجرای ماده (2) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی - مصوب 1371 - تصويب کرد:

وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس جمهور (امور توافق‌هاي بين‌المللي) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاكره، پيش‏ امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت­نامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت رومانی در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 1054054 مورخ 29/8/1385 معاونت حقوقی رييس‌‏جمهور، اقدام و مراحل قانوني را تا تصويب نهايي
پيگيري نمايد.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف