تصویبنامه درخصوص تخصیص اعتبار به منظور حفظ، نگهداری، ارائه خدمات شبانه روزی و سایر هزینه های مرکز لرزه نگاری کشوری، شبکه ها، پایگاه ها و ایستگاههای لرزه نگاری سطح کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تخصیص اعتبار به منظور حفظ، نگهداری، ارائه خدمات شبانه روزی و سایر هزینه های مرکز لرزه نگاری کشوری، شبکه ها، پایگاه ها و ایستگاههای لرزه نگاری سطح کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/26 هیات وزیران درخصوص "تخصیص اعتبار به منظور حفظ، نگهداری، ارائه خدمات شبانه روزی و سایر هزینه های مرکز لرزه نگاری کشوری، شبکه ها، پایگاه ها و ایستگاههای لرزه نگاری سطح کشور" طی نامه شماره 96899 مورخ 1400/08/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت كشور

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 26/8/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

1- مبلغ سیصد میلیارد (000ر000ر000ر300) ریال به صورت هزینه­­ای و تملک دارایی‌ سرمایه‌ای به ترتیب مبلغ پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال به صورت هزینه‌ای به منظور حفظ، نگهداری، ارایه خدمات شبانه‌روزی و سایر هزینه‌های مرکز لرزه‌نگاری کشوری، شبکه‌ها، پایگاه‌ها و ایستگاه‌های لرزه‌نگاری سطح کشور و مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر250) ریال به صورت تملک دارایی‌ سرمایه‌ای برای تقویت و به­روزرسانی تجهیزات موجود، توسعه و تجهیز ایستگاه‌ها و رصدخانه‌های جدید و نیز تعمیرات ابنیه و تجهیزات شبکه‌ها، پایگاه‌ها و ایستگاه‌های لرزه‌نگاری سراسر کشور از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393-، برای رصد و پایش مطلوب‌تر گسل‌ها و زمین لرزه‌های رخداده در مناطق مختلف کشور و ‌آگاهی، آمادگی و اطلاع‌رسانی سریع و به موقع زلزله در اختیار مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران قرار می­گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2- مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران موظف است گزارش عملکرد این تصویب­نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان­های برنامه و بودجه کشور  و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف