ساز و کار اجرایی جزء 9 بند الف تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

ساز و کار اجرایی جزء 9 بند الف تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص ساز و کار اجرایی جزء 9 بند الف تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور طی نامه شماره 53/136669 مورخ 1400/09/01 توسط خزانه دار کل کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف