اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسات مورخ 1400/04/06 و 1400/08/12 هیات وزیران درخصوص "اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان" طی نامه شماره 99307 مورخ 1400/09/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه و بودجه کشور- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 

هیئت وزیران در جلسات 6/4/1400 و 12/8/1400 به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور) و تأیید هیئت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان و به استناد ماده (15) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی – مصوب 1399-، اساسنامه صندوق
بیمه حوادث طبیعی ساختمان را به شرح زیر تصویب کرد:

 

اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان

ماده 1- صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این اساسنامه به اختصار "صندوق" نامیده می شود، مؤسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی - مصوب 1399- که از این پس به اختصار " قانون" نامیده می­شود و سایر قوانین مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می­شود.

ماده 2- وظایف، اختیارات و تعهدات صندوق به عنوان بیمه­گر پایه به شرح زیر می­باشد:

1- ارایه پوشش بیمه همگانی حوادث طبیعی به منظور جبران بخشی از خسارت­های مالی وارد شده به ساختمان­های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در اثر حوادث طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان، صاعقه و سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریا لرزه (سونامی) در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از این حوادث و خطرات در آنها وجود دارد، مطابق آیین­نامه موضوع تبصره (1) ماده (1) قانون در قبال دریافت
حق بیمه پایه.

2- سپرده­گذاری موجودی نقدی مازاد نزد بانک­های دولتی و یا خرید اوراق بهادار بدون خطر با رعایت مواد (12) و (13) قانون.

3- تعمیم تدریجی پوشش‌های بیمه‌ای موضوع بند (1) این ماده به ساختمان‌های غیرمسکونی با رعایت مقررات مربوط.

تبصره - صندوق موظف است با همکاری دستگاه­های اجرایی ذی­ربط سامانه ارایه خدمات بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان را به صورت برخط با امکان ارتباط با سامانه خدمت­رسانی این دستگاه‌ها طراحی و ایجاد کند. دستگاه­های اجرایی موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.

ماده 3- سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500 ) ریال است که به ­عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس تأمین می­شود.

ماده 4- مدت فعالیت صندوق نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است. صندوق می­تواند به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیئت عامل در سایر نقاط کشور نمایندگی ایجاد کند.

ماده 5- ارکان صندوق به شرح زیر است:

1- هیئت امناء

2- هیئت عامل

3- بازرس قانونی و حسابرس

ماده 6- اعضای هیئت امنای صندوق به شرح زیر است:

1- وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس هیئت امنا).

2- وزیر کشور.

3- وزیر راه و شهرسازی.

4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

6- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور.

7- رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

8- رییس سازمان مدیریت بحران کشور.

9- رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.

10- یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
(بدون حق رأی).

11- رییس شورای­عالی استان­ها (بدون حق رأی).

ماده 7- جلسه هیئت امنای صندوق حداقل دو بار در سال برگزار می­شود و در مواقع لزوم، بنا به درخواست رییس هیئت امنا یا حداقل (3) نفر عضو دارای حق رأی هیئت امنا و یا بازرس برگزار خواهد شد.

تبصره - دعوت از اعضای هیئت امنا توسط رییس آن و با ارسال دعوت نامه کتبی با قید روز، ساعت، محل تشکیل و دستور جلسه انجام می­شود. دعوت­نامه باید حداقل ده روز قبل از زمان جلسه ارسال شود.

ماده 8- جلسات هیئت امنا با حضور حداقل دوسوم اعضای صاحب رأی رسمیت می­یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضای حاضر دارای حق رأی معتبر خواهد بود.

ماده 9- وظایف و اختیارات هیئت امنای صندوق به شرح زیر است:

1- تصویب خط مشی و سیاست­های کلان و برنامه عملیاتی صندوق.

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت عامل در مورد حداکثر حق بیمه سالانه هر واحد مسکونی مشمول قانون و ارایه آن به دولت جهت درج در لوایح بودجه سنواتی و تصویب مجلس شورای اسلامی، حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال.

3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین­نامه موضوع ماده (2) قانون و ارایه آن به هیئت وزیران جهت تصویب.

4- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه متناسب با میزان خطرپذیری مناطق کشور و شهری و روستایی بودن آن به صورت سالانه جهت تصویب هیئت وزیران.

5- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تعمیم تدریجی پوشش بیمه­ای موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون به ساختمان­های غیر مسکونی واقع در مناطق حادثه خیز و ارایه آن به هیئت وزیران جهت تصویب.

6- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به عملکرد سالانه هیئت عامل و صورت‌های مالی پس از استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس و تصویب صورت­های مالی حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال.

7- بررسی و تصویب بودجه سالانه پیشنهادی از سوی هیئت عامل حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال.

8- تصویب ساختار و تشکیلات کلان و تفصیلی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

9- تصویب آیین­نامه­های اداری و استخدامی و مالی و معاملاتی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

10- تصویب آیین­نامه­های سرمایه­گذاری موضوع ماده (12) قانون و نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت و سایر آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

11- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس صندوق و تعیین حق­الزحمه وی.

12- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق جهت ارایه آن به هیئت وزیران جهت تصویب.

13- اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک­الوصول و یا غیر قابل وصول با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

14- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت یا لغو عضویت صندوق در مجامع و سازمان‌های داخلی یا بین­المللی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

15­- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف هر یک از اعضای هیئت امنا، هیئت عامل یا
بازرس قانونی و حسابرس در چهارچوب اختیارات قانونی خود پیشنهاد می­شود.

16- تعیین حقوق و مزایا و پاداش سالانه اعضای هیئت عامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

17- اتخاذ تصمیم نسبت به صلح و سازش و ارجاع به داوري و استرداد دعوي با رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ماده 10 هیئت عامل صندوق متشکل از رییس هیئت عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رییس می­باشد.

تبصره - اعضای هیئت عامل به صورت موظف و تمام­ وقت در صندوق اشتغال به کار خواهند داشت.

ماده 11- اعضای هیئت عامل باید از میان اشخاص دارای شرط امانت، وثاقت و شرایط زیر
انتخاب شوند:

1- دارندگان حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته­های تحصیلی بیمه، مدیریت، حسابداری، آمار، مالی، حقوق، اقتصاد، علوم اجتماعی و مهندسی ساختمان، سازه، معماری و شهرسازی.

2- داشتن حداقل ده سال تجربه مدیریتی برای رییس هیئت عامل و پنج سال تجربه در زمینه‌های کاری مرتبط با رشته­های تحصیلی مذکور برای سایر اعضای هیئت عامل.

ماده 12 رییس هیئت عامل با پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیئت امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می­شود. معاونان رییس با پیشنهاد رییس هیئت عامل صندوق و تأیید هیئت امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و داریی منصوب می­شوند.

تبصره - مدت تصدی اعضای هیئت عامل چهار سال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 13- هیئت عامل باید حداقل دو هفته یک بار با حضور حداقل (3) نفر جلسه تشکیل بدهد و در هر حال تصمیمات آن با رأی حداقل (3) نفر از اعضا معتبر خواهد بود.

تبصره - رییس هیئت عامل صندوق موظف است یک نسخه از هر یک از صورتجلسات و مصوبات هیئت عامل را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

ماده 14- هیئت عامل صندوق در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول حسن اداره امور آن و موظف به اجرای قانون و مفاد این اساسنامه و تصمیمات هیئت امنا و آیین­نامه­های مربوط است و دارای وظایف و اختیارات زیر می­باشد:

1- اجرای مصوبات هیئت امنا.

2- پیشنهاد حداکثر حق بیمه سالانه هر واحد مسکونی مشمول قانون به هیئت امنا.

3- پیشنهاد آیین­نامه موضوع ماده (2) قانون و ارایه آن به هیئت امنا.

4- پیشنهاد حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه متناسب با میزان خطرپذیری مناطق کشور و شهری و روستایی بودن آن به صورت سالانه به هیئت امنا.

5- پیشنهاد تعمیم تدریجی پوشش بیمه همگانی حوادث طبیعی به ساختمان­های غیرمسکونی واقع در مناطق حادثه­خیز جهت تأیید هیئت امنا.

6- تهیه و ارایه صورت­های مالی و گزارش فعالیت هیئت عامل به منظور ارایه به بازرس قانونی و حسابرس و هیئت امنا و همچنین تدوین و پیشنهاد برنامه عملیاتی و بودجه سالانه صندوق جهت تصویب هیئت امنا.  

7- پیشنهاد ساختار اداری و تشکیلات تفصیلی صندوق و همچنین آیین­نامه­ها و دستورالعمل­های مورد نیاز برای اجرای وظایف و مأموریت­های صندوق جهت تصویب هیئت امنا.

8- ارایه گزارش درباره مطالبات مشکوک­الوصول و غیرقابل وصول صندوق جهت اتخاذ تصمیم هیئت امنا.

9- پیشنهاد صلح دعاوی و ارجاع به داوری در خصوص پرونده­های صندوق به هیئت امنا.

10- اتخاذ تصمیم نسبت به تأسیس یا انحلال شعب در داخل کشور به پیشنهاد رییس هیئت عامل در چهارچوب تشکیلات مصوب.

11- پیشنهاد انتخاب بازرس قانونی و حسابرس صندوق به هیئت امنا.

12- برون­سپاری آن بخش از امور اجرایی و کارشناسی که قابلیت واگذاری دارند از طریق انعقاد قرارداد مطابق قوانین و مقررات.

13- تهیه و تنظیم خط­مشی و سیاست­های کلان صندوق جهت ارایه به هیئت امنا.

14- اتخاذ تصميم در مورد خريد، فروش و اجاره، قبول ضمانت يا ظهرنويسي تضمينات، توثيق يا رهن اموال غيرمنقول، در چهارچوب آيين­نامه­هاي مصوب هیئت امنا.

15- پیشنهاد سرمایه­گذاری­های موضوع ماده (12) قانون به هیئت امنا با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و همچنین مصوبات هیئت امنا.

16- تعیین دارندگان امضای مجاز و شرایط و نحوه امضای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور براساس آیین­نامه مالی و معاملاتی صندوق.

17- ساير وظايفي كه در چهارچوب اين اساسنامه از سوی هیئت امنا به هیئت عامل تفویض می­شود.

ماده 15 رییس هیئت عامل، رییس و بالاترین مقام اجرایی صندوق بوده و دارای وظایف و
اختیارات زیر است:

1- اجرای مصوبات هیئت عامل و هیئت امنا.

2- نمایندگی صندوق در کلیه مراجع رسمی و قانونی و در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی با حق تعیین وکیل یا نماینده حقوقی با رعایت قوانین مربوط.

3- تهیه برنامه عملیاتی و بودجه سالانه صندوق و ارایه آن به هیئت عامل در مهلت مقرر.

4- تهیه آیین­نامه­ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای بررسی و تأیید هیئت عامل.

5- به­کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز صندوق در چهارچوب بودجه مصوب و بر اساس آیین­نامه اداری و استخدامی.

6- نصب و عزل مدیران صندوق با رعایت آیین­نامه اداری و استخدامی صندوق.

7- پیگیری وصول به موقع و صحیح مطالبات و درآمدهای صندوق.

8- سپرده­گذاری موجودی نقدی مازاد صندوق نزد بانک‌های دولتی و خرید اوراق بدون خطر در چهارچوب مصوبات هیئت عامل.

9- افتتاح و بستن حساب‌های جاری صندوق نزد هر یک از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.

10- انجام وظايف و اختياراتي كه هیئت عامل به رييس هیئت عامل تفويض مي­نمايد.

تبصره- رییس صندوق می­تواند قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از معاونان یا مدیران صندوق که در تعیین آنها شرط وثاقت و امانت احراز گردیده است، تفویض کند. این تفویض اختیار رافع مسئولیت وی نخواهد بود.

ماده 16 بازرس قانونی و حسابرس از میان سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابداری عضو جامعه حسابداران رسمی کشور به پیشنهاد هیئت عامل توسط هیئت امنا برای مدت یک سال مالی انتخاب می­شود و انتخاب مجدد آن بلامانع است.

ماده 17 وظایف و اختیارات بازرس قانونی و حسابرس صندوق به شرح زیر است:

1- رسیدگی و اظهارنظر درباره صحت گزارش عملکرد سالانه، صورت­های مالی و صورت وضعیت مالی که هیئت عامل برای تصویب به هیئت امنا ارایه می­کند.

2- نظارت بر انجام حسابرسی و ارایه گزارش آن به هیئت عامل و هیئت امنا و مراجع قانونی ذی­ربط.

3- بررسی و اظهارنظر نسبت به گزارش مقایسه­ای بودجه و عملکرد صندوق.

4- اظهارنظر نسبت به گزارش هیئت عامل در خصوص ارزیابی اثربخشی کنترل­های داخلی صندوق برای ارایه به هیئت امنا.

5- سایر وظایف و اختیارات که به موجب قوانین و مقررات مربوط بر عهده بازپرس قانونی و حسابرس می­باشد.

تبصره - بازرس قانونی و حسابرس حق مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به صندوق را دارد ولی حق دخالت در اموراجرایی صندوق را نداشته و انجام وظایف وی نباید مانع جریان امورعادی صندوق شود. ماده 18 بازرس قانونی و حسابرس صندوق موظف است اظهارنظر درباره عملکرد سالانه و صورت­های مالی ارایه شده از سوی رییس صندوق را حداقل ده روز قبل از برگزاری جلسه سالانه هیئت امنا آماده کند و در اختیار اعضای هیئت مذکور قرار دهد.

ماده 19 درصورتی که بازرس قانونی و حسابرس صندوق در اجرای وظایف قانونی صندوق نقص یا ایراد و یا تخلفی را مشاهده نماید باید مراتب را در اسرع وقت به رییس صندوق اعلام کند و چنانچه ظرف (15) روز اقدامی درجهت رفع نقص یا ایراد و یا تخلف به عمل نیاید، موضوع را کتباً به اطلاع هیئت عامل و هیئت امنا برساند.

ماده 20- منابع درآمدی صندوق عبارتند از:

1- حق بیمه دریافتی (اعم از سهم مالکان و سهم دولت).

2- درآمد حاصل از سرمایه­گذاری منابع صندوق.

3- کمک­ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که طبق قانون به صندوق اختصاص می­یابد.

ماده 21- حق بیمه پایه سهم مالکان از طریق درج در قبوض برق دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می­شود و خزانه­داری کل کشور طبق قانون موظف است ظرف یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به حساب صندوق واریز کند.

ماده 22- حق بیمه پایه سهم دولت از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و اصلاحات بعدی آن با پیش­بینی در قوانین بودجه سنواتی جهت انجام تعهدات موضوع قانون در ابتدای هر سال مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می­شود.

ماده 23- سهم مالکان مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور یا مالکان ناتوان از پرداخت حق بیمه پایه از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- مصوب 1380- و اصلاحات بعدی آن و اعتبارات مواد (16) و (17) قانون مدیریت بحران کشور - مصوب 1398- تأمین و پرداخت می­شود.

ماده 24- در اجرای ماده (12) قانون، صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک­های دولتی سپرده­گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند، مشروط بر اینکه سرمایه­گذاری­های مذکور به نحوی برنامه­ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

تبصره سرمایه­گذاری­های موضوع این ماده با رعایت قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی انجام خواهد شد.

ماده 25 مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نبوده و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می­شود.

ماده 26 سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال ختم می­شود. در سال اول، این موضوع از تاریخ ابلاغ این اساسنامه شروع و در آخر اسفندماه سال جاری پایان می­یابد.

 ماده 27 صورت وضعیت مالی و صورت­های مالی صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری و طبق نمونه­های ابلاغی از طرف بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی سازمان حسابرسی تهیه و تنظیم و حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال مالی جهت رسیدگی و اظهار نظر به بازرس قانونی و حسابرس ارایه شود.

تبصره 1- صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید ظرف شش ماه پس از انقضای سال مالی صندوق به تصویب هیئت امنا رسیده باشد.

تبصره 2- موعد مقرر برای تسلیم صورت­های مالی از طرف هیئت عامل به بازرس قانونی و حسابرس تا دو ماه با ارایه دلایل قابل توجیهی که به تأیید رییس هیئت امنا برسد قابل تمدید می­باشد.

تبصره 3- بازرس قانونی و حسابرس موظف است ظرف دو ماه پس از وصول صورت‌های مالی رسیدگی‌های لازم را انجام داده و گزارش خود را به صندوق و هیئت امنا ارسال نماید. مهلت رسیدگی حسابرس تا سه ماه با ارایه دلایل قابل توجیهی که به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس هیئت امنا) می­رسد، قابل تمدید است.

تبصره 4- در صورتی‌که پس از تشکیل جلسه هیئت امنا، صورت­های مالی شرکت به دلایل موجهی قابل تصویب نباشد، هیئت عامل صندوق موظف است در مهلتی که توسط هیئت امنا تعیین می­شود، نسبت به رفع ایرادات و اشکالات به منظور تشکیل جلسه هیئت امنا برای تصویب صورت‌های مالی اقدام نماید. در هر حال صورت­های مالی هر سال مالی صندوق باید تا پایان آذرماه سال بعد به تصویب هیئت امنا برسد.

ماده 28- صندوق مکلف است جهت فراهم آوردن امکان ایفای تعهدات قانونی، ذخایر و اندوخته­های لازم را در پایان سال مالی منظور نماید.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 28372/102 مورخ 26/8/1400 شورای نگهبان تأیید شده است.

محمد مخبـــر

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف