تصویبنامه درخصوص تعیین استاندار ایلام

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین استاندار ایلام ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/30 هیات وزیران درخصوص "تعیین استاندار ایلام" طی نامه شماره 100034 مورخ 1400/09/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت كشور

هيئت وزيران در جلسه 30/8/1400 به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

آقای حسن بهرام­نیا به عنوان استاندار ایلام تعیین می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف