اصل تاسیس صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)

ماده واحده اصل تاسیس صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ابلاغ شد.

ماده واحده اصل تاسیس صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) ظی نامه شماره 1400/16169 /دش مورخ 1400/09/02 توسط زییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف