درخواست واگذاری خدمات مشاوره ژئوتکنیک و کنترل کیفیت پروژه های عمرانی مهم دستگاه های اجرایی به شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

وزارت راه و شهرسازی به منظور ارتقای کیفیت پروژه های عمرانی کشور و به استناد بند یک ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور و بند (ج) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات، پیشنهاد نموده کلیه دستگاه های اجرایی ملزم به واگذاری خدمات مشاوره ژئوتکنیک و کنترل کیفیت کلیه پروژه های عمرانی حائز اهمیت خود به شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک براساس تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شوند.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بهبود کیفیت پروژه های عمرانی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولین نظام بوده و از مطالبات عموم مردم است؛ بطوری که سالانه حدود 25 درصد از بودجه عمومی کشور صرف عمران و توسعه کشور در بخش عمرانی و زیرساختی می شود.

در همین راستا، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک با ظرفیت و سابقه بیش از نیم قرن در زمینه مطالعه و کنترل کیفیت پروژه های عمرانی، دارای ساختار فنی قوی به لحاظ نیروی انسانی متخصص و تجهیزات کارآمد در گستره کشوری می باشد.

از آنجا که براساس بند یک ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور «در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسات دولتی و یا شرکت دولتی باشد، نیاز به برگزاری مناقصه نیست» و همچنین به موجب بند (ج) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات «دستگاه های اجرایی برای خرید خدمات با قیمت تعیین شده، الزام به برگزاری مناقصه ندارند»، وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد نموده دستگاه های اجرایی ملزم شوند نسبت به واگذاری خدمات مشاوره ژئوتکنیک و کنترل کیفیت کلیه پروژه های عمرانی هائز اهمیت خود به شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک براساس تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح اقدام نمایند.

شایان ذکر است، پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت در مرحله بررسی و تصمیم گیری قرار دارد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف