نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت در شرکت های مندرج در این تصویبنامه جهت تقویت تامین اجتماعی

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت در شرکت های مندرج در این تصویبنامه جهت تقویت تامین اجتماعی اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع واگذاری سهام دولت و متعلق به دولت در شرکت های مندرج در این تصویبنامه جهت تقویت تامین اجتماعی طی نامه شماره 76392 مورخ 1400/09/09 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط