مصوبه شورای شهر اصفهان درخصوص تصویب لایحه پیشنهادی به همراهRFP پروژه "مدل سازی و برآورد ارزش املاك شهر اصفهان بر اساس ارزش موقعیتی ملك و تدوین دفترچه ارزش افزوده بر تراكم تجاری و مسكونی

شماره: 4289 /99 /28

تاریخ: 15 /11 /99

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 11524‏ /99‏ /س مورخ 25‏/10‏/99 به همراه RFP پروژه "مدل سازی و برآورد ارزش املاك شهر اصفهان بر اساس ارزش موقعیتی ملك و تدوین دفترچه ارزش افزوده بر تراكم تجاری و مسكونی"، در جلسات كمیسیونهای امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری و پایش، نظارت و پیگیری مصوبات، منتهی به جلسه علنی مورخ 12‏ /11‏ /99 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب لایحه پیشنهادی نسبت به نظارت مستمر بر انجام طرح در حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و نحوه صحیح انتخاب نمونه ها تاكید گردید.

مراتب بر اساس مفاد بند 14 از ماده 80 قانون تشكیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف