مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص نسخه پیشنهادی اصلاحی آیین نامه انضباطی بهره برداران بازارهای تحت پوشش سازمان میادین میوه و تره بار

شماره: 4242 /99 /28

تاریخ: 13 /11 /99

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 7960‏ /99‏ /س مورخ 10‏/7‏/99 معطوف به مصوبه شماره 941‏ /95‏ /28 مورخ 13‏ /3‏ /95 به همراه نسخه پیشنهادی اصلاحی آیین نامه انضباطی بهره برداران بازارهای تحت پوشش سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان، در جلسات كمیسیونهای تلفیق و بهداشت، سلامت و خدمات شهری، منتهی به جلسه علنی مورخ 5‏ /11‏ /99 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحاتی به شرح یك نسخه آیین نامه ضمیمه شده كه ذیل صفحات آن به مهر این شورا ممهور گردیده بر اساس مفاد بند 9 از ماده 80 قانون تشكیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف