مصوبه شورای شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد اهداء مبلغ 000 /000 /520 ریال از مبلغ 078 /098 /811 ریال عوارض تراكم مسكونی جهت تعویض پروانه ساختمانی ملك متعلق به مجتمع خیریه مهدیه در میدان جمهوری اسلامی

شماره: 4255 /99 /28

تاریخ: 13 /11 /99

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 10778‏/99‏/س مورخ 6‏/10‏/99 حاكی از پیشنهاد اهداء مبلغ  000 /000 /520 ریال از مبلغ  078 /098 /811 ریال عوارض تراكم مسكونی جهت تعویض پروانه ساختمانی ملك متعلق به مجتمع خیریه مهدیه در میدان جمهوری اسلامی، ابتدای خیابان رباط، كوچه صرفیان پور، در جلسات كمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست، منتهی به جلسه علنی مورخ 12‏/11‏/99 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه شده بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداری به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف