مصوبه شورای شهر اصفهان درخصوص تعرفه های بهای خدمات مورد ارائه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان برای سال 1400

شماره: 50 /00 /28

تاریخ: 16 /1 /1400

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

پیرو مصوبه ابلاغی تحت شماره 4862‏ /99‏ /28 مورخ 27‏ / 12‏/ 99 در خصوص تعرفه ­های بهای خدمات مورد ارائه سازمان آتش ­نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان برای سال 1400، به پیوست یك نسخه تعرفه اصلاح شده كه به تصویب این شورا رسیده مشتمل بر مجموعاً 10 صفحه كه ذیل صفحات آن به مهر شورای اسلامی شهر اصفهان ممهور گردیده جهت جایگزین نمودن به مصوبه قبلی و صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی ارسال می­گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف