مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی مرودشت ـ کاهش افق طرح جامع شهر

شماره119/300                                                                           1400/4/27

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1400/4/21 خود «کاهش افق طرح جامع شهر مرودشت» مصوب مورخ 1399/12/16 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس را مورد بررسی قرار داد و با توجه به سرعت تحولات در حوزه زمین و مسکن در شهر و حوزه نفوذ آن و لزوم مدیریت در قالب رویکرد جامع و یکپارچه با کاهش افق طرح جامع مصوب و تجدیدنظر طرح جامع موافقت نمود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف