مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تثبیت روستاهای قلعه‌شور و کیجی در حریم شهر بهارستان

شماره44115/300                                                                         1400/4/2

استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه  مورخ 1400/3/10 خود، مصوبه مورخ 99/12/26 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در خصوص عدم الحاق روستاهای قلعه شور و کیجی به محدوده طرح جامع شهر بهارستان و تثبیت آن‌ها در حریم این شهر را مورد تأیید و تصویب قرار داد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف