تصویبنامه درخصوص خروج موقت چند قلم از آثار تاریخی - هنری و بدل برای برگزاری نمایشگاه در کشور جمهوری خلق چین

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص خروج موقت چند قلم از آثار تاریخی - هنری و بدل برای برگزاری نمایشگاه در کشور جمهوری خلق چین ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/09/09 هیات وزیران درخصوص "خروج موقت چند قلم از آثار تاریخی - هنری و بدل برای برگزاری نمایشگاه در کشور جمهوری خلق چین" طی نامه شماره 108253 مورخ 1400/09/16 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف