نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح ردیف 19 پیوست شماره 1 تصویبنامه موضوع تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح ردیف 19 پیوست شماره 1 تصویبنامه موضوع تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف اعلام شد.

نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه هیات وزیران موضوع اصلاح ردیف 19 پیوست شماره 1 تصویبنامه موضوع تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف طی نامه شماره 82406 مورخ 1400/09/23 اعلام شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط