تصویبنامه درخصوص تشکیل کارگروهی به منظور تحقق تکلیف قانونی اعمال حمایتها و مساعدتهای دولت برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خود اتکایی در تامین اقلام دغاعی و غیر دفاعی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تشکیل کارگروهی به منظور تحقق تکلیف قانونی اعمال حمایتها و مساعدتهای دولت برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خود اتکایی در تامین اقلام دغاعی و غیر دفاعی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/09/21 هیات وزیران درخصوص "تشکیل کارگروهی به منظور تحقق تکلیف قانونی اعمال حمایتها و مساعدتهای دولت برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خود اتکایی در تامین اقلام دغاعی و غیر دفاعی" طی نامه شماره 112995 مورخ 1400/09/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف