برگزاری نشست تعاملی وزارت راه و شهرسازی و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در زمينه اطلاع رسانی و تنقيح قوانين و مقررات

نشست بررسی تدابیر اجرایی شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق وتکلیف برای مردم (قوانین و مقررات و تصمیمات عمومی)، تعاملات تنقیحی و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات حوزه وزارت راه وشهرسازی با حضور مهندس نجات نیا، سرپرست معاونت حقوقی، امور مجلس و استانهای آن وزارتخانه ، در محل معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، برگزار شد.

به گزارش واحد خبری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، با حضور سید فرزاد نجات نیا، سرپرست معاونت حقوقی، امور مجلس و استان های  وزارت راه و شهرسازی، در محل معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، جلسه بررسی تدابیر اجرایی شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین و مقررات و تصمیمات عمومی)، تعاملات تنقیحی و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات برگزار شد. در ابتدای این جلسه، كه عصر روز چهارشنبه 24 آذرماه 1400 برگزار شد، مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به تشریح رسالت ها و فعالیت های معاونت متبوع پرداخت و بیان داشت: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در طول چند دهه گذشته موضوع مهم و اساسی جمع آوری، اطلاع رسانی و تنقیح قوانین  و مقررات كشور را در دستور كار داشته و اقدامات و دستاوردهای مهمی را در این زمینه به دستگاههای اجرایی و آحاد شهروندان ارایه كرده است. وی همچنین با اشاره به آسیب های نظام قانونگذاری در زمینه ایجاد امكان دسترسی شهروندان به قوانین و مقررات كشور بیان داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سالیان اخیر به این مهم توجه ویژه ای داشته و از جمله در اجرای شیوه نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم ( قوانین و مقررات و تصمیمات عمومی)  مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که طبق تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ 1399/1/30 به تائید رئیس جمهور رسید، طی چند ماه گذشته با دعوت از کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه ها و سازمانهای زیر نظر رئیس جمهور، اجرای دستور ریاست جمهوری مبنی بر اجرای آن شیوه نامه که با هدف دسترسی مردم به قوانین و مقررات و آگاهی از مفاد آنها که در زمره حقوق بنیادین شهروندی است، را مورد اهتمام جدی قرار داده و امكانات بسیار مناسبی را در این زمینه برای دستگاه های اجرایی و شهروندان ایرانی در داخل و خارج كشور فراهم آورده است.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات با اشاره به سابقه همكاری تنقیحی وزارتخانه، تصویب تصویبنامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن) و انتشار مجموعه های تنقیحی قوانین و مقررات هواپیمایی كشوری، دریایی و بازآفرینی شهری را از جمله نتایج ارزشمند این همكاری های دانست و بر تداوم و توسعه همكاری ها تاكید كرد.

سپس یکی از کارشناسان معاونت به معرفی پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات كشور و نسخه‌های عمومی و تخصصی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و امكانات متنوع این بانك اطلاعات تنقیحی پرداخت و به پرسش های حاضران در جلسه پاسخ گفت.

 در ادامه، سیدفرزاد نجات نیا، سرپرست معاونت حقوقی وزارت راه و شهر سازی با تقدیر از مجموعه زحمات به عمل آمده در زمینه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و سامانه های ایجاد شده و تاكید بر اهمیت موضوع، خواستار تعامل بیشتر در زمینه ایجاد بسترهای مناسب در اجرای این مهم و تسهیل دسترسی به مصوبات دستگاه های متبوع از جمله آن وزارتخانه در سطح کشور در جهت ارتقای شفافیت شد و ادامه همكاری و هماهنگی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص منقح نمودن قوانین و مقررات مربوط به آن وزارتخانه را خواستار شد.

در پایان این جلسه، توافقاتی در زمینه تعاملات موثر و گسترده در زمینه موارد مورد بحث و بررسی، به عمل آمد. همچنین معاون حقوقی و پارلمانی وزارت راه و شهرسازی پس از این جلسه ضمن بازدید از خانه كتاب معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات (فروشگاه تخصصی کتب و مجموعه های قوانین و مقررات منقح کشور) با آثار منتشره معاونت آشنا گردید../

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط