مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات نظارت بر مطبوعات

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات نظارت بر مطبوعات ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیات نظارت بر مطبوعات طی نامه شماره 1400/14797/دش مورخ 1400/09/29 توسط  رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف