مصوبه ابقای رییس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ابقای رییس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص ابقای رییس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی طی نامه شماره 1400/14750/دش مورخ 1400/09/29 توسط  رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف