اساسنامه اردوگاههای دانش آموزی

شماره120/121201                                                                       1400/9/7

وزارت آموزش و پرورش

به پیوست تصویر مصوبه نهصد و نود و ششمین (996) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 1400/4/14 موضوع «اساسنامه اردوگاه‌های دانش‌آموزی» برای ابلاغ و اجرا ارسال می‌شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود امانی

 

اساسنامه اردوگاه‌های دانش‌آموزی

مصوب نهصد و نود و ششمین (996) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ 1400/4/14

مقدمه:

اردوگاه‌ دانش‌آموزی به عنوان محیطی تربیتی و اثر‌گذار می‌تواند با ارائه برنامه‌ها و فعالیت‌های متنوع و خلق موقعیت‌های جدید یادگیری متناسب با نیازهای فردی و جمعی دانش‌آموزان، زمینه دستیابی آنان را به ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت فراهم آورد.

به استناد ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون احیاء معاونت پرورشی، مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، آیین‌نامه‌ اردوهای‌دانش‌آموزی و برنامه‌‌ زیر‌نظام‌ تأمین فضا، تجهیزات و فناوری، اساسنامه اردوگاه‌های دانش‌آموزی به شرح زیر به تصویب رسید.

ماده1ـ تعریف

اردوگاه دانش‌آموزی: اردوگاه دانش‌آموزی محیطی آموزشی‌تربیتی است که با مجوز رسمی آموزش و پرورش، در راستای تحقق اهداف ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت، برای تکمیل و تقویت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی مدارس تأسیس می‌شود و در چارچوب ضوابط این اساسنامه فعالیت می‌نماید.

ماده2ـ اهداف

1ـ ساخت، نوسازی، توسعه و تجهیز اردوگاه بر اساس ضوابط و استانداردهای فنی و مهندسی، شرایط اقلیمی، اصول شهرسازی، هماهنگ با معیارها و ضوابط زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مقاوم و ایمن در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی برای شکوفایی استعدادهای فردی و گروهی دانش‌آموزان

2ـ ساماندهی فضاهای کالبدی موجود برای استفاده بهینه از امکانات و منابع

3ـ حفظ و نگهداری مطلوب و استفاده بهینه از اردوگاه‌ها (با رویکرد مولد سازی) به‌عنوان سرمایه‌ ملی

4ـ ایجاد محیطی امن، سالم و با نشاط برای دستیابی دانش‌آموزان به شایستگی‌های لازم در ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت

5 ـ افزایش سرانه فضای تربیتی دانش‌آموزان در سهم سرانه پرورشی و اردوگاهی

6 ـ ایجاد زمینه و افزایش بهره‌وری در اردوگاه

ماده3ـ سیاست‌های اجرایی

1ـ توجه به نیازهای متنوع دانش‌آموزان در احداث، توسعه و تجهیز اردوگاه و بهره‌برداری از آن

2ـ توجه به مکان‌یابی، طراحی، ساخت، توسعه و تجهیز اردوگاه‌ مبتنی بر نیازهای منطقه‌ای، تحولات جمعیتی و پراکنش اردوگاه‌ها، اصول و ضوابط همجواری، ویژگی‌های محیطی و شعاع دسترسی

3ـ توسعه فعالیت‌های اردوگاه‌ها بر اساس ساحت‌های تعلیم و تربیت

4ـ ساماندهی و متناسب‌سازی اردوگاه‌ها با محوریت نیازهای فردی، اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان و مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های گروهی

5 ـ ایجاد و تقویت زیرساخت‌های فناورانه، هوشمند‌سازی و سامانه‌های پایش برای ارائه خدمات به دانش‌آموزان و  برقراری ارتباط شبکه‌ای اردوگاه‌ها

6 ـ تقویت تعامل اردوگاه‌ها با مدارس و سایر مراکز آموزشی فرهنگی

7 ـ توسعه و ارتقای کیفیت فعالیت‌های اردوگاهی برای افزایش قابلیت‌ها و توانایی‌های دانش ‎ آموزان

8 ـ متناسب‌سازی ساختار سازمانی، تشکیلات تفصیلی و منابع انسانی و مالی مناسب برای اداره و توسعه اردوگاه‌های دانش‌آموزی

ماده4ـ شرایط و نحوه تأسیس

ضوابط، شاخص‌ها و استانداردهای طراحی، ساخت، توسعه و نگهداری اردوگاه در سطوح کشوری، استانی و منطقه‌ای با تأکید بر اصول عام و کلی تعلیم و تربیت و رعایت اصول خاص ناظر بر زیرنظام تأمین فضا، تجهیزات و فناوری (معماری و شهرسازی، مدیریت فنی مهندسی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأمین لوازم و تجهیزات تربیتی، فناوری ساخت و تأمین منابع مالی) توسط معاونت پرورشی و فرهنگی با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و سایر معاونت‌ها، تدوین و پس از تصویب شورای سیاست‌گذاری مرکزی با امضای وزیر آموزش و پرروش ابلاغ می‌شود.

ماده5 ـ اردوگاه دانش‌آموزی در سطوح کشوری، استانی و منطقه‌ای (شهرستان/ منطقه/ ناحیه) به شرح زیر توسط وزارت آموزش و پرورش تأسیس می‌شود.

الف ـ اردوگاه کشوری با پیشنهاد معاونت پرورشی و فرهنگی و تصویب شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی تأسیس و زیر نظر مستقیم معاونت پرورشی و فرهنگی، راه‌اندازی و اداره می‌شود.  

ب ـ ا ردوگاه استانی با پیشنهاد مدیرکل آموزش‌وپرورش، تأیید شورای برنامه‌ریزی اردوگاه‌های استان و تصویب شورای آموزش و پرروش استان در قالب برنامه‌ها و اعتبارات استانی، مطابق این اساسنامه و سایر ضوابط و مقررات مربوط، تأسیس و اداره می‌شود.

ج ـ ا ردوگاه منطقه‌ای با پیشنهاد رئیس آموزش‌وپرورش منطقه، تأیید شورای برنامه‌ریزی اردوگاه‌های منطقه و تصویب شورای آموزش و پرروش شهرستان یا منطقه، در قالب برنامه‌ها و اعتبارات منطقه ‎ ای، مطابق این اساسنامه و سایر ضوابط و مقررات مربوط، تأسیس و اداره می‌شود.

ماده6 ـ به منظور اجرای فعالیت‌های متمرکز اردویی، در هر استان و منطقه با اولویت مناطق محروم و کم‌برخوردار، باید حداقل یک اردوگاه در بهترین موقعیت جغرافیایی و فرهنگی، احدات و راه‌اندازی شود.

ماده7ـ در اردوگاه‌های دانش‌آموزی باید امکان برگزاری اردوهای یک روزه و چند روزه، متناسب با ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت فراهم باشد.

تبصره ـ در برنامه‌هایی که حضور شبانه ‎ روزی دانش‌آموزان ضرورت دارد، اردوگاه‌ باید بر اساس مفاد این اساسنامه و مقررات ابلاغی وزارت آموزش و پرورش، از منابع و امکانات لازم متناسب با فصل برخوردار باشد.

ماده8 ـ در استان‌هایی که به دلیل موقعیت جغرافیایی، تاریخی، زیارتی و نظایر آن در چهار فصل سال میزبان اردوها می‌باشند، باید خوابگاه‌هایی با ظرفیت‌های مختلف در اردوگاه یا محلی نزدیک به اردوگاه احداث شود.

ماده9ـ برای ساخت، توسعه و تجهیز و نگهداری و مرمت و اداره اردوگاه‌های کشوری، استانی و منطقه‌ای در بودجه سنواتی وزارت آموزش و پرورش اعتبارات لازم پیش‌بینی و منظور می‌شود.

ماده10ـ تأسیس اردوگاه‌های غیردولتی تابع قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر‌دولتی و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشد. مجوز فعالیت اردوگاه غیر‌دولتی مطابق سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی، از سوی معاونت پرورشی و فرهنگی صادر می‌شود.

تبصره ـ اردوگاه‌های اختصاصی مدارس غیردولتی به عنوان بخشی از مدارس مذکور محسوب می‌شود و از دریافت مجوز جداگانه معاف می‌باشند.

ماده11ـ اردوگاه‌های وابسته به دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و نهادهای عمومی (موجود) که به تشخیص شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی از استاندارد‌های لازم برخوردار هستند، بر اساس شرایط و ضوابطی که به تصویب شورای مذکور می‌رسد، می‌توانند با رعایت مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، با اخذ مجوز از شورا نسبت به ارائه خدمات اردوگاهی به دانش‌آموزان اقدام نمایند.

تبصره ـ مراجع مندرج در ماده فوق می‌توانند مطابق استانداردها، شاخص‌ها و معیارهای مصوب و مفاد این اساسنامه، با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش، اردوگاه دانش‌آموزی تأسیس نمایند.

ماده12ـ ارکان

سیاست‌گذاری برای اجرا، برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های اردوگاه‌های دانش‌آموزی، از طریق ارکان زیر صورت می‌گیرد.

1) شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی

2) شورای برنامه‌ریزی اردوگاه‌های استانی

3)  شورای برنامه‌ریزی اردوگاه‌های منطقه‌ای

4) رئیس اردوگاه

ماده13ـ شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی

ترکیب اعضا :

1ـ معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش (رئیس)

2ـ مدیرکل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشی (دبیر)

3ـ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع

4ـ معاون آموزش متوسطه

5 ـ معاون آموزش ابتدایی

6 ـ رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس

7ـ رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی

8 ـ معاون تربیت بدنی و سلامت

9 ـ مدیرکل دفتر امور حقوقی، املاک و حمایت قضایی

10 ـ رئیس اداره برنامه‌ریزی امور اردو‌ها و فضاهای پرورشی

11ـ رئیس یکی از اردوگاه‌های کشوری (به انتخاب روسای اردوگاه ‎ های کشوری)

12ـ رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز

13ـ یک نفر از صاحب‌نظران و کارشناسان فضاهای پرورشی (اردوگاه‌ها) به انتخاب معاون پرورشی و فرهنگی 

تبصره ـ شرکت سایر کارشناسان و صاحب‌نظران حسب مورد با دعوت معاون پرورشی و فرهنگی بلامانع است.

شرح وظایف:

1ـ تعیین استانداردها و شاخص‌های تأسیس و اداره اردوگاه‌های دانش‌آموزی در سطوح مختلف

2ـ سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی کلی اردوگاه‌ها

3ـ بررسی ضوابط درجه‌بندی اردوگاه‌ها، ساختار و تشکیلات سازمانی و تعداد پست‌های مورد نیاز  

4ـ برنامه‌ریزی جهت توسعه، استاندارد‌سازی تجهیزات و ‌نگهداری اردوگاه‌ها

5 ـ بررسی موانع و مشکلات اردوگاه‌ها در راستای مولد‌سازی و تنوع بخشی به درآمدهای اختصاصی آن‌ها

6 ـ ارائه راهکارهای تأمین منابع و اعتبارات مورد نیاز اردوگاه‌ها علاوه بر بودجه سنواتی مصوب

7ـ بررسی و تعیین تعرفه خدمات اردوگاه‌های کشوری

تبصره ـ تعیین تعرفه خدمات اردوگاه‌های استانی و منطقه‌ای به عهده شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق(حسب مورد) می‌باشد.

8 ـ نظارت بر عملکرد اردوگاه‌ها و تعیین شاخص‌ها و ملاک‌های ارزیابی از آن‌ها

9ـ برنامه‌ریزی برای جلب مشارکت دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی، خیرین و موسسات خیریه در تأسیس و اداره اردوگاه‌ها

10ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه داخلی شورا

11ـ بررسی و تأیید شیوه‌نامه‌های موردنیاز اردوگاه‌ها

تبصره1ـ دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی در اداره کل ذی‌ربط معاونت پرورشی و فرهنگی دایر می‌شود.

تبصره2ـ ابلاغ اعضای شورای اردوگاه‌ها (مرکزی، استانی و منطقه‌ای)  توسط رئیس شورا صادر می‌شود.

ماده14ـ ترکیب و شرح وظایف شورای برنامه‌ریزی اردوگاه‌های استانی و منطقه‌ای، متناظر با ترکیب شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی می‌باشد.

ماده 15ـ رئیس اردوگاه‌

رئیس اردوگاه‌های کشوری، استانی و منطقه‌ای از بین افراد واجد صلاحیت مطابق دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای مصوب شورای‌عالی اداری (جلسه 175 تاریخ 1395/2/27و اصلاحات بعدی آن) به شرح زیر انتخاب و منصوب می‌شوند.

1ـ رئیس اردوگاه‌ کشوری به پیشنهاد مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی و با ابلاغ معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش انتخاب و منصوب می‌شود.

2ـ رئیس اردوگاه‌ استانی به پیشنهاد معاون پرورشی و فرهنگی استان و با ابلاغ مدیرکل آموزش‌وپرورش استان انتخاب و منصوب می‌شود.

3ـ رئیس اردوگاه‌ منطقه‌ای به پیشنهاد مدیر آموزش ‌و پرورش منطقه و تأیید معاون پرورشی و فرهنگی استان و با ابلاغ مدیرکل آموزش و پرروش استان انتخاب و منصوب می‌شود.

تبصره1ـ رئیس اردوگاه برای مدت چهار سال منصوب می‌شود و تمدید دوره مدیریت وی بلامانع است .

تبصره2ـ رئیس اردوگاه‌‌ غیر‌دولتی با رعایت قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرروشی غیردولتی و سایرضوابط و مقررات مربوط، انتخاب و منصوب می‌شود.

تبصره3ـ رئیس اردوگاه‌های اختصاصی مدارس غیردولتی توسط موسس مدرسه انتخاب و به عنوان مدیر داخلی اردوگاه منصوب می‌شود.

تبصره4ـ رئیس اردوگاه وابسته با رعایت شرایط و مقررات مربوط به پیشنهاد مراجع مندرج در ماده 11 این اساسنامه و متناسب با سطح تأسیس اردوگاه، معرفی و منصوب می‌شود.

ماده16ـ رئیس اردوگاه در تمام امور (اعم از پرورشی، فرهنگی، اداری و مالی و...) مسئولیت دارد و زیر نظر معاونت پرورشی و فرهنگی (حسب مورد) انجام‌ وظیفه می‌کند.

ماده17ـ ساختار و  نحوه اداره

ضوابط درجه‌بندی اردوگاه‌ها، ساختار و تشکیلات سازمانی و تعداد پست‌های مورد نیاز در سطوح کشوری، استانی و منطقه‌ای با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور می‌رسد.

ماده18ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است مطابق درجه‌بندی و ضوابط ابلاغی، نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد نیاز (از قبیل اداری، مالی، آموزشی، پرورشی و خدماتی) اردوگاه‌های دانش‌آموزی در سطوح مختلف، اقدام نماید.

ماده19ـ برای ارائه خدمات به اردوهای دانش‌آموزی بر اساس ساحت‌های تعلیم و تربیت، اردوگاه باید از مربیان متخصص، توانمند، با انگیزه، علاقه‌مند، خوش‌ذوق و آشنا به اهداف و فعالیت‌های اردویی در جنسیت دختران و پسران، برخوردار باشد.

ماده20ـ برای ارتقا و به‌روزرسانی مهارت‌ها و توانمندی منابع انسانی اردوگاه‌‌ها، دوره‌های آموزشی لازم طراحی و اجرا می ‎ شود. این دوره‌ها باید به صورت مستمر در طول سال تحصیلی متناسب با نیازهای دانش‌آموزان، برگزار شود.

ماده 12ـ شرح تفصیلی وظایف شغلی مدیر و عوامل اجرایی اردوگاه‌ها با پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری و نظارت مرکزی به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد.

ماده22ـ نحوه پذیرش دانش‌آموزان

دانش‌آموزان دوره‌های تحصیلی در قالب برنامه‌ها و اردو‌های دانش‌آموزی می‌توانند در زمینه‌های  مختلف دینی، آموزشی، فرهنگی اجتماعی، هنری، علمی، ادبی، ورزشی، فنی مهارتی، بهداشتی، مهارت‌های زندگی و سایر فعالیت‌های گروهی و اردویی و غنی‌سازی اوقات فراغت در طول سال تحصیلی و ایام تعطیل از برنامه‌های متنوع اردوگاه استفاده کنند. اردوگاه موظف است با توجه به نیازهای دانش‌آموزان در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، معنوی، آموزشی، ورزشی و مهارتی، برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را به گونه‌ای ایجاد و ساماندهی کند تا ضمن پاسخ به نیاز دانش‌آموزان، بتواند به عنوان یک محیط تربیتی مطلوب و اثرگذار در تربیت دانش‌آموزان، ایفای نقش نماید.

تبصره1ـ پذیرش اردوهای دانش‌آموزی بر اساس امکانات اردوگاه (خوابگاه، سالن غذاخوری، زمین‏های ورزشی، فضاهای فرهنگی هنری) صورت می‌گیرد.

تبصره2ـ پذیرش اردوهای دانش‌آموزی در هر یک از دوره‌های تحصیلی، به تفکیک جنسیت خواهد بود و برگزاری اردوهای مختلط ممنوع است.

ماده23ـ منابع مالی

1ـ اعتبارات مصوب و تخصیصی وزارت آموزش‌وپرورش

2ـ درآمدهای اختصاصی و جاری اردوگاه‌ها

3ـ کمک‌های مردمی، خیّرین، نهادها و سازمان‌ها

4ـ اعتبارات استانی و منطقه‌ای

5 ـ کمک‌های شوراهای آموزش و پرورش استان، شهرستان و منطقه

تبصره ـ منابع مالی اردوگاه‌های غیردولتی و وابسته به سایر دستگاه‌ها، مطابق قوانین و مقررات مربوط تأمین و هزینه می‌شود.

ماده24ـ نظارت و ارزیابی

نظارت و ارزیابی اجرای اساسنامه و عملکرد اردوگاه‌ها بر اساس شاخص‌ها، ملاک‌ها و استاندارد‌های مصوب شورای سیاست‌گذاری و ‌نظارت مرکزی، به عهده معاونت پرورشی و فرهنگی می‌باشد. وزارت آموزش و پرروش موظف است گزارش سالانه اجرای این اساسنامه را به شورای‌عالی آموزش و پرورش ارائه نماید.

 سایر

ماده26ـ واگذاری و تغییر کاربری اردوگاه‌های دانش‌آموزی، تحت هر شرایطی ممنوع است.

ماده27ـ شیوه‌نامه‌های اجرایی این اساسنامه حداکثر ظرف مدت شش ماه، تهیه و با امضای وزیر آموزش و پرروش ابلاغ می‌شود.

ماده28ـ با تصویب و ابلاغ این اساسنامه، سایر ضوابط و مقررات مغایر لغو می‌شود.

موضوع : اساسنامه اردوگاه ‌ های دانش ‌ آموزی در نهصد‌ و‌ نود‌ و ‌ششمین جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش، تاریخ 1400/4/14 به تصویب رسید.

 

محمود امانی                                                          علیرضا کاظمی

 دبیر شورا                                                سرپرست وزارت آموزش و پرورش

 

اساسنامه اردوگاههای دانش آموزی مورد تأیید است، به اجرا گذاشته شود.

رئیس جمهور و رئیس شورای‌عالی آموزش و پرورش ـ سید ابراهیم رئیسی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف