تصویبنامه درخصوص مجاز بودن گشایش سرکنسولگری جمهوری خلق چین در شهر بندرعباس

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن گشایش سرکنسولگری جمهوری خلق چین در شهر بندرعباس ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/10/08 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن گشایش سرکنسولگری جمهوری خلق چین در شهر بندرعباس" طی نامه شماره 123290 مورخ 1400/10/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور خارجه

هیئت وزیران در جلسه 8/10/1400 به پیشنهاد شماره 987043/732 مورخ 10/9/1400 وزارت امور خارجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی- مصوب 1353- تصویب کرد:

گشایش سرکنسولگری جمهوری خلق چین در شهر بندرعباس با رعایت عمل متقابل و سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف