بررسی پیشنهاد آیین نامه اجرایی عوارض سالانه کلیه وسایل نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ها

وزارت کشور به استناد تبصره (11) ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیش نویس آیین نامه اجرایی این تبصره درخصوص عوارض سالانه کلیه وسایل نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ها را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرده است.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب خرداد ماه 1400) عوارض سالانه کلیه وسایل نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ها تعیین و مقرر شد آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران برسد.

به موجب آیین نامه پیشنهادی وزارت کشور، کلیه مالکین وسایل نقلیه مذکور موظفند همه ساله نسبت به پرداخت  معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه برای وسایل نقلیه تولید داخل و وسایل نقلیه وارداتی معادل یک و نیم در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی عوارض سالیانه پرداخت نمایند.

همچنین علاوه بر عوارض ملی سالیانه، مالکین وسایل نقلیه ساکن در شهرهای آلوده تا 10 سال پس از تولید معادل یک بیستم نرخ های مندرج در جدول ماده (30) قانون مالیات برارزش افزوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی می باشند.

پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان 10 درصد به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسایل نقلیه مذکور اضافه میشود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه (4 برابر) افزایش یابد. وسایل نقلیه ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده ( 30) صفر می باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف جدول ماده (D) می باشند و پس از آن، وسایل نقلیه سنگین با نرخی معادل یکدهم نرخ های مندرج در ردیف (C) ردیف مذکور مشمول عوارض فوق و سایر وسایل نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف سالانه آلایندگی می باشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان امور مالیاتی و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می شود.

فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجرا در سال بعد تعیین می شوند.

مأخذ محاسبه عوارض سالیانه و آلایندگی برای انواع خودروهای (وسایل نقلیه موتوری) سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل یا وارداتی تا پایان دی ماه، توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و برای اجرا در سال بعد اعلام می شود. مأخذ مزبور برای وسایل نقلیه ای که جدیداً تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات توسط سازمان  مذکور تعیین و اعلام خواهد شد.

وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)  مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسائط نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان فراهم نماید.

شهرداری ها، نیروی انتظامی، شرکت ملی پست جمهوري اسلامی ايران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ملی ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط مکلفند ظرف مدت یک ماه از تصویب این آیین نامه، اطلاعات مربوطه را به همراه دسترسی های لازم به سامانه ملی پرداخت عوارض خودرو را فراهم آورند.

مالکانی که سوابق پرداختی قبلی آنان در سامانه سمیع ثبت نشده است، بایستی یکبار به همراه اسناد مالکیت و قبوض پرداختی جهت ثبت سوابق در سامانه به شهرداري يا دفاتر پيش خوان دولت يا دفاتر پيشخوان شهرداري مراجعه نمايند.

مراکز اسقاط نیز به موجب این آیین نامه موظفند قبل از اسقاط وسایل نقلیه، تسویه عوارض وسایل نقلیه را دریافت نمایند. وسایل نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض آلایندگی نمی شوند.

کلیه وسایل نقلیه (وسایل نقلیه موتوری) که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز، مشمول عوارض های موضوع این آیین نامه می شوند و مراکز معاینه فنی سبک و سنگین کشور مکلفند قبل از اقدام به پذیرش وسایل نقلیه موتوری، نسبت به استعلام مفاصا حساب عوارض خودور از سامانه سمیع اقدام نمایند.

پرداخت عوارض ملی سالیانه و آلایندگی هر سال، حداکثر تا پایان همان سال موجب برخورداری از تخفیف به میزان 20 درصد است.

همچنین پرداخت عوارض ملی سالیانه و آلایندگی پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل 10 درصد عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یکماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه ای معادل 2 درصد عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.

در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض های موضوع این ماده به مدت 5 سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از 5 درصد نصاب معاملات کوچک موضوع جزء  (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف