بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور در رابطه با کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی

بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور در رابطه با کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی ابلاغ شد.

بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور در رابطه با کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی طی نامه شماره 124339 مورخ 1400/10/12 ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف