تصویبنامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع تخلفات اداری

تصویبنامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع تخلفات اداری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/10/08 هیات وزیران درخصوص "تنقیح مصوبات موضوع تخلفات اداری" طی نامه شماره 124933 مورخ 1400/10/13 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

سازمان اداری و استخدامی کشور معاونت حقوقی رییس جمهور

هيئت وزيران در جلسه 8/10/1400 به پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس‌جمهور و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره اصلاحی بند (1) ماده (3) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور – مصوب 1389 - تصويب کرد:

1- از تاريخ ابلاغ اين تصويب­نامه، مصوبات مندرج در فهرست پيوست شماره (1) كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعم از اينكه منتفي يا اجرا شده يا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمني گرديده باشد، به نحو مذكور در پيوست‌، نسخ صريح مي‌شود.

2- فهرست مصوبات معتبر هيئت وزيران و كميسيون‌هاي موضوع اصل (138) قانون اساسي در موضوع تخلفات اداري به شرح پيوست شماره (2) كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، اعلام مي‌شود. معاونت حقوقي رييس‌جمهور موظف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور به نحو مقتضي نسبت به نشر و اطلاع‌رساني متن تنقيح‌شده اين مصوبات، اقدام ‌كند.

3- فهرست مصوبات منسوخ صريح و باطل‌شده يا غيرمعتبر با انقضاي زمان اجرا، به شرح پيوست‌هاي شماره (3) و (4) كه تأييدشده به مهر دفتر هيئت دولت است، مي‌باشد.

4- اعلام اعتبار يا نسخ بخشي از يك مصوبه، به شرح بندهاي بالا، به مفهوم اعتبار يا عدم اعتبار ساير بخش‌هاي آن مصوبه نیست مگر آن كه در پيوست‌ها تصريح ‌شده باشد و نيز اعلام عدم اعتبار يك مصوبه به ‌منزله احياشدن مصوباتي كه قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمي‌باشد.

5- ارايه هرگونه پيشنهاد در موضوع تخلفات اداري جهت تصويب در هيئت وزيران، منوط به تعيين آثار تنقيحي آن بر تصویب­نامه حاضر است.

6- سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است با همكاري معاونت حقوقي رييس‌جمهور هر سال نسبت به به‌روزرساني پيوست‌هاي اين تصويب­نامه، اقدام و آن را براي تصويب به هيئت‌وزيران ارايه كند.

7- سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است با هماهنگي معاونت حقوقي رييس‌جمهور نسبت به تنقیح مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، اقدام کند.

8- شمول اين تصويب­نامه، مصوبات عادي (غير طبقه‌بندي‌) هيئت وزيران، كميسيون‌هاي موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسي، مقررات مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و نمايندگان ويژه رييس‌جمهور موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسي، مصرح در تعيين تخلفات و تنبيهات اداري و آيين رسيدگي به آنها (در قلمرو شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري) تا آذر ماه 1400 است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول اين تصويب­نامه كه در پيوست‌‌ها درج نشده است، تا هنگام تعيين تكليف توسط هيئت وزيران (كه با فوريت خواهد بود) غيرقابل استناد مي‌باشد.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف