قانون اصلاح ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.

قانون اصلاح ماده 182 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در جلسه علنی مورخ 1400/10/05 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره 125291 مورخ 1400/10/14 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

 

قانون اصلاح ماده (182) قانون آیین­ نامه داخلی  مجلس شورای اسلامی

 

ماده­ واحده– ماده (182) قانون آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می­شود:

 1- در صدر ماده (182)‌ قانون، بعد از عبارت «تسلیم نماید» عبارت «رسیدگی به لایحه بودجه به ترتیب زیر به صورت دوشوری خواهد بود:» جایگزین عبارت «نحوه رسیدگی به لایحه بودجه یک­شوری خواهد بود و ترتیب رسیدگی به شرح ذیل می­باشد:» می­گردد.

 2- جزء (1) ماده (182)، به شرح زیر اصلاح می­شود: «1- ابتدا لایحه بودجه به همراه پیوست­ها و جداول به کمیسیون تلفیق ارجاع می­شود. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف پنج روز از زمان وصول لایحه، گزارش خود را در مورد کلیات منتشر کند. گزارش کمیسیون تلفیق مطابق آیین­نامه داخلی مورد رسیدگی قرار می­گیرد. در جلسه رسیدگی به کلیات، بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز به مدت ده دقیقه استماع می­شود. سپس مطابق بند «ج» ماده (108) قانون آیین­نامه داخلی، کلیات لایحه بودجه مورد رسیدگی قرار گرفته و رأی­گیری به عمل می­آید، چنانچه کلیات به تصویب مجلس برسد، نمایندگان می­توانند حداکثر ظرف ده روز پیشنهادهای خود را به کمیسیون­های تخصصی تقدیم کنند. پس از انتشار گزارش شوردوم نیز کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان ده روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را ثبت نمایند. در صورتی که کلیات لایحه بودجه به تصویب مجلس نرسد، مراتب به‌ دولت اعلام می­شود تا حداکثر ظرف پانزده روز لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند تا در صورت تصویب کلیات در مجلس، رسیدگی به جزئیات مطابق فرآیند این ماده انجام شود، مدت مذکور با موافقت هیأت رئیسه حداکثر تا مدت ده روز قابل تمدید است.

3- در جزء (2) ماده (182) قانون، عبارت «تصویب کلیات لایحه در صحن» جایگزین عبارت «چاپ و توزیع لایحه» می­شود.

 4- در جزء (4) ماده (182) قانون، عبارت «پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن» حذف می­شود.

 5- تبصره (3) ماده (182) قانون حذف می­شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده­واحده در جلسه علني روز یکشنبه مورخ پنجم دی­ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 8/10/1400 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

محمدباقر قاليباف

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف