مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درخصوص تمدید اجرای رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش

تمدید اجرای رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش

(موضوع مصوبه جلسه بیست و هشت (28) کمیسیون معین شورای ‌عالی آموزش و پرورش تاریخ 1399/3/19)        

مصوب چهل و سومین (43) جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 1400/9/7

 

به استناد مصوبه جلسه 986 شورای ‌عالی آموزش و پرورش تاریخ 1399/11/6 موضوع «واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش»، اجرای مصوبه جلسه بیست و هشت (28) کمیسیون معین، صرفاً برای رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش تا پایان سال تحصیلی 1402ـ1401، تمدید می‌شود.

پس از اتمام مهلت فوق، تصمیم‌گیری در مورد ادامه تحصیل این قبیل از دانش‌آموزان، به عهده کمیسیون خاص ادارات آموزش و پرورش مناطق و  نواحی خواهد بود.

موضوع: تمدید اجرای رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش موضوع مصوبه جلسه بیست و هشت (28) کمیسیون معین شورای ‌عالی آموزش و پرورش تاریخ 1399/3/19، در چهل و سومین جلسه کمیسیون معین شورای ‌عالی آموزش و پرورش تاریخ 1400/9/7، به تصویب رسید.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود امانی

 

تمدید اجرای رشته‌های مهارتی مجموعه هشتم شاخه کاردانش موضوع مصوبه جلسه بیست و هشت (28) کمیسیون معین شورای ‌عالی آموزش و پرورش تاریخ 1399/3/19، مورد تأیید است، به اجرا گذاشته شود.

وزیر آموزش و پرورش ـ یوسف نوری

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف