مصوبه انتخاب شخصیت حوزوی جهت عضویت در شورای فرهنگ عمومی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب شخصیت حوزوی جهت عضویت در شورای فرهنگ عمومی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب شخصیت حوزوی جهت عضویت در شورای فرهنگ عمومی طی نامه شماره 1400/16275/دش مورخ 1400/10/22 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف