مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگ عمومی طی نامه شماره 1400/16277/دش مورخ 1400/10/22 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف