تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای جبران خسارات وارد شده به بخشهای مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال جاری در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای جبران خسارات وارد شده به بخشهای مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال جاری در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/10/22 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای جبران خسارات وارد شده به بخشهای مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال جاری در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان" طی نامه شماره 131642 مورخ 1400/10/25 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف