بخشنامه درخصوص تکلیف دستگاههای اجرایی در رابطه با اخذ نظر اتاقها و سایر تشکلهای اقتصادی ذی ربط در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با کسب و کار

بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور درخصوص تکلیف دستگاههای اجرایی در رابطه با اخذ نظر اتاقها و سایر تشکلهای اقتصادی ذی ربط در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با کسب و کار ابلاغ شد.

بخشنامه معاون حقوقی رییس جمهور درخصوص تکلیف دستگاههای اجرایی در رابطه با اخذ نظر اتاقها و سایر تشکلهای اقتصادی ذی ربط در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با کسب و کار طی نامه شماره 131932 مورخ 1400/10/25 ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف