رأی شماره 2355 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ردیف 8 از جدول ماده 18 دفترچه عوارض سالیانه سال 1400 شهرداری هریس که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده در خصوص تعرفه هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع تبصره 5 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری و نقل و انتقال برای اشخاص حقیقی و حقوقی ابطال شد»

تاریخ دادنامه : 1400/8/18     شماره دادنامه: 2355    شماره پرونده : 0000073

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای ایوب ناصری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف 8 از جدول ماده 18 دفترچه عوارض سالیانه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر هریس

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 8 از جدول ماده 18 دفترچه عوارض سالیانه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر هریس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً اینجانب ایوب ناصری نماینده تاکسی‌داران و مدیرعامل شرکت تعاونی تاکسیرانی شهرستان هرسین موضوع تخلف نص صریح قانون توسط شهرداری هرسین و مصوبات توسط شورای اسلامی در خصوص اخذ وجه کمیسیون تاکسی (نقل و انتقال، خرید و فروش تاکسی که طبق قانون از وظایف شورای شهر نمی‌باشد و با توجه به اعتراضات مردمی و تذکرات فرمانداری در مورخ 1399/11/19 و 1399/12/10 و امتناع و عدم رعایت از اجرای قانون ذکر شده اینجانب اعتراض و شکایت خود را اعلام می‌دارم و خواستار ابطال مصوبه می‌باشم. لازم به توضیح است مصوبه به صورت دفترچه‌ای در اختیار شهرداری می‌باشد. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1400 ـ 73ـ 6 تا 2 مورخ 1400/1/18 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

  " طبق تبصره 3 قانون الحاق یک تبصره به ماده  واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران و تسری به همه شهرداری‌های کشور مورخ 1372/5/20 توسط مجلس شورای اسلامی به پیوست می‌باشد. مصوبه شورای شهر با این قانون مغایرت دارد و بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور تحت عنوان کمیسیون دریافت هزینه نقل و انتقال خودرو تاکسی 4429/1/3/27 ـ 1379/6/16 مغایر با این قوانین ذکر شده دارد که توسط شورای اسلامی شهر مصوب شده است و به شهرداری جهت اخذ وجه ابلاغ شده است.

 طبق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و اخذ تعرفه تحت عنوان هزینه نقل و انتقال و کمیسیون معاملات خرید و فروش تاکسی خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد و در دفترچه عوارضات شهرداری مصوب نموده است و سه فقره نمونه ابطال رأی مصوبات مشابه شکایت مورد نظر توسط دیوان عدالت اداری پیوست می‌باشد. بر اساس رأی‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 824ـ 1399/7/10 ابطال مصوبه شورای شهر ارومیه، 1962ـ 1392/12/11 ابطال مصوبه شورای شهر گرگان و 24027ـ 1398/11/29 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل. "

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 18 عوارض بر وسائط نقلیه عمومی (تاکسی)

تعرفه هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع تبصره 5 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری و نقل و انتقال برای اشخاص حقیقی و حقوقی

 

ردیف

عناوین کلی خدمات

1399 (ریال)

تصویبی 1400

8

امتیاز نقل و انتقال و حقوق بهره‌برداری پروانه بهره‌برداری اشخاص حقیقی انتقال سند تاکسی به خرید و فروش

3% ارزش خودرو

6% ارزش خودرو

 

 

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری هریس به موجب لایحه شماره 7131/2093ـ 1400/3/18 توضیح داده است که:

  " شهرداری بر اساس دفترچه عوارضات محلی بهای خدمات موضوع ماده 18 (عوارض بر وسائط نقلیه عمومی تاکسی) و به استناد ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون و اخذ هزینه خدمات  و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری حق امتیاز واگذاری نمایندگی با اشخاص حقوقی که به تصویب شورای اسلامی شهر اخذ گردیده است لازم به ذکر است که مصوبات شورای اسلامی پس از اخذ عدم مغایرت با قوانین از کمیته تطبیق فرمانداری قابلیت اجرایی دارد و این موضوع پس از گذراندن مراحل قانونی اقدام گردیده است. مراتب جهت هرگونه تصمیم مقتضی به حضورتان ایفاد می‌دارد. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/8/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

هرچند برمبنای تبصره 3 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیرنظر شهرداری تهران مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب که در سال 1374 به تصویب رسیده، هزینه خدمات و هزینه صدور پروانه‌ها و مجوزهای موضوع این آیین‌نامه و حق امتیاز پروانه بهره‌برداری و حق امتیاز واگذاری نمایندگی به اشخاص حقوقی با تصویب شورای شهر یا جانشین قانونی آن و تأیید وزارت کشور توسط شهرداری از متقـاضیان اخـذ خواهد شد، لکن کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون معاملات خودرو در قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن برای تعیین هزینه‌های مذکور پیش‌بینی نشده است و بر همین اساس ردیف 8 از جدول ماده 18 دفترچه عوارض سالیانه سال 1400 شهرداری هریس که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و  مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط