مصوبات یکصد و سومین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

مصوبات یکصد و سومین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

مصوبات یکصد و سومین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره 60/253621 مورخ 1400/10/22 توسط دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف