بخشنامه درخصوص صادرات مواد پتروشیمی توسط شرکت های پتروشیمی آریا ساسول، خراسان و رجال

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات مواد پتروشیمی توسط شرکت های پتروشیمی آریا ساسول، خراسان و رجال ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص صادرات مواد پتروشیمی توسط شرکت های پتروشیمی آریا ساسول، خراسان و رجال طی نامه شماره 1400/1470424 مورخ 1400/10/27 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف