تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تامین و پرداخت سهم آورده دولت در ایجاد صندوق حمایت از توسعه دیمزارها در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تامین و پرداخت سهم آورده دولت در ایجاد صندوق حمایت از توسعه دیمزارها در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص مجاز بودن وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تامین و پرداخت سهم آورده دولت در ایجاد صندوق حمایت از توسعه دیمزارها در جهت افزایش تولید محصولات کشاورزی طی نامه شماره 020/27591 مورخ 1400/11/02 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورا ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف