تصویبنامه درخصوص باقیمانده تعهدات دولت برای هزینه های تبعی خرید تضمینی برگ سبز چای درجه 1 و 2

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص باقیمانده تعهدات دولت برای هزینه های تبعی خرید تضمینی برگ سبز چای درجه 1 و 2 ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص باقیمانده تعهدات دولت برای هزینه های تبعی خرید تضمینی برگ سبز چای درجه 1 و 2 طی نامه شماره 020/27596 مورخ 1400/11/02 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورا ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف