مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور طی نامه شماره 1400/16666/دش مورخ 400/10/29 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف