مصوبه انتخاب نماینده و عضو صاحب نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نماینده و عضو صاحب نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نماینده و عضو صاحب نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده طی نامه شماره 1400/16675/دش مورخ 400/10/29 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف