تصویبنامه درخصوص اصلاح جزءهای الف و ب ذیل بند 1 تصویبنامه موضوع تعیین مباشر و ساز و کارهای اجرایی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در سال زراعی 1401-1400

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص اصلاح جزءهای الف و ب ذیل بند 1 تصویبنامه موضوع تعیین مباشر و ساز و کارهای اجرایی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در سال زراعی 1401-1400 ابلاغ شد.

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص اصلاح جزءهای الف و ب ذیل بند 1 تصویبنامه موضوع تعیین مباشر و ساز و کارهای اجرایی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در سال زراعی 1401-1400 طی نامه شماره 020/27656 مورخ 1400/11/02 توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورا ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف